STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM - I i II stopień

STUDIA NIESTACJONARNE - I i II stopień

Ryszard MASŁOWSKI

Pole tekstowe: INFORMACJE DLA STUDENTÓW PK

Materiały do pobrania I stopień:

 

Materiały do pobrania I stopień:

Cokolwiek robisz, rób roztropnie i patrz końca

STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM- I i II stopień

Materiały do pobrania I stopień:

 

Wyniki Kolokwiów i Egzaminu - I stopień - niestacjonarne

Wyniki Kolokwiów i Egzaminu studia w języku angielskim- I stopień

Wynik Egzaminu - II stopień - niestacjonarne

Wynik Egzaminu Studia Stacjonarne - II stopień

Wynik Egzaminu - studia w języku angielskim - II stopień

Wyniki Kolokwiów Studia Stacjonarne – I stopień

KOLOKWIUM

I termin

II termin

III termin

Metoda Sił

MS I

MS II

MS III i LW III

Metoda Przemieszczeń

MP I

MP II

 

EGZAMIN

EGZAMIN I

EGZAMIN II

EGZAMIN III

KOLOKWIUM

I termin

II termin

III termin

Metoda Sił

MS I

MS II

MS III

Metoda Przemieszczeń

MPI

MPII

 

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

TERMINY I STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Kolokwia

· Egzamin

TERMINY  I stopień:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Kolokwia

· Egzamin

TERMINY  I STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Kolokwia

· Egzamin

 

I termin

II termin

III termin

Metoda Sił

MS I

MS II

MS III

Metoda Przemieszczeń

MPI

MPII

MPIII

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

TERMINY II STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Egzamin

TERMINY II STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Egzamin

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

TERMINY II STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Egzamin

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN