Pole tekstowe: STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM - I i II stopień
Pole tekstowe: STUDIA NIESTACJONARNE - I i II stopień
Pole tekstowe: Wyniki Kolokwiów Studia Stacjonarne – I stopień

Ryszard MASŁOWSKI

Pole tekstowe: INFORMACJE DLA STUDENTÓW PK

STUDIA 

Pole tekstowe: PROGRAM PRZEDMIOTU
 I stopień
Pole tekstowe: Materiały do pobrania I stopień:

Pole tekstowe: Materiały do pobrania I stopień:

Cokolwiek robisz, rób roztropnie i patrz końca

Pole tekstowe: STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM- I i II stopień 
Pole tekstowe: Materiały do pobrania I stopień:
Pole tekstowe: Wyniki Kolokwiów i Egzaminu - I stopień - niestacjonarne
Pole tekstowe: Wyniki Kolokwiów i Egzaminu studia w języku angielskim- I stopień 
Pole tekstowe: Materiały do pobrania II stopień:

Pole tekstowe: Materiały do pobrania II stopień:

Obliczenia Excel:

Obliczenia Excel:

Obliczenia Excel:

Pole tekstowe: Wynik Egzaminu - II stopień - niestacjonarne
Pole tekstowe: Wynik Egzaminu Studia Stacjonarne - II stopień
Pole tekstowe: Wynik Egzaminu - studia w języku angielskim - II stopień
Pole tekstowe: Materiały do pobrania II stopień:

KOLOKWIUM

I termin

II termin

III termin

Metoda Sił

MS I

MS II

MS III i LW III

Metoda Przemieszczeń

MP I

MP II

 

EGZAMIN

EGZAMIN I

EGZAMIN II

EGZAMIN III

KOLOKWIUM

I termin

II termin

III termin

Metoda Sił

MS I

MS II

MS III

Metoda Przemieszczeń

MPI

MPII

 

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

TERMINY I STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Kolokwia

· Egzamin

· Tematy Projektów

 

 

 

 

TERMINY  I stopień:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Kolokwia

· Egzamin

· Kolokwia Metoda Sił

· Kolokwia Metoda Przemieszczeń

· Egzamin I stopień

· Tematy Projektów I stopień

 

TERMINY  I STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Kolokwia

· Egzamin

 

I termin

II termin

III termin

Metoda Sił

MS I

MS II

MS III

Metoda Przemieszczeń

MPI

MPII

MPIII

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

· Metoda Sił

· Metoda Przemieszczeń

· Testy egzamin

· Tematy Projektów I stopień

 

· Tematy Projektów

 

· Tematy Projektów II st.

TERMINY II STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Egzamin

TERMINY II STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Egzamin

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

TERMINY II STOPIEŃ:

· Konsultacje w trakcie zajęć

· Konsultacje w trakcie sesji

· Egzamin

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN

EGZAMIN

I TERMIN

II TERMIN

III TERMIN