Ryszard MASŁOWSKI

Tel.: (+48) 12 628 23 38
Faks: (+48) 12 628 20 51

Skontaktuj się ze mną:

Pole tekstowe: INFORMACJE DLA STUDENTÓW KAE
Pole tekstowe: MATERIAŁY DO POBRANIA

Cokolwiek robisz, rób roztropnie i patrz końca

1.Model Państwa Polskiego i Polskiej Administracji Publicznej na Tle Rozwiązań Europejskich.

2.Państwowa Służba Cywilna w Polsce na Tle Rozwiązań w UE.

3.Urząd i kompetencje Wojewody

4.Struktura Urzędu Wojewódzkiego – zadania.

5.Administracja zespolona w województwie

6.Administracja niezespolona w województwie

ZALICZENIA

Studia Dzienne

Studia Zaoczne